زمان پردازش

ما کارگاه تولید خودمان را داریم که به طور مستقیم فروش کارخانه است، بنابراین ما می توانیم زمان تحویل و زمان پردازش را به راحتی درک کنیم، که مشتریان بتوانند در اسرع وقت حمل کنند، هر مشتری که با ما همکاری کرده است، ما را در این مورد ستایش کرده است. همچنین یکی از شرایط مهم برای ما برای همکاری طولانی مدت با مشتریان است.


Processing time


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد