راه خوب برای مگس دام

  • داغ
    کجا می توانم خرید خوب راه برای فضای باز پرواز تله

    کجا می توانم خرید خوب راه برای فضای باز پرواز تله

    1. نیروی مقید کردن قوی است، ماوس گیر کرده است آسان به فرار نیست، بهترین محصول به جای تله موش و موش است. 2. امن غیر سمی، به ویژه مناسب برای کارخانه های مواد غذایی، رستوران ها، انبار غذا، و غیره 3. این محصول توسط آب و هوا، قابل استفاده مجدد، غیر سمی و بی ضرر، بدون آلودگی نمی شود، نسل جدیدی از حفاظت از محیط زیست سبز است. 4. تولید کنندگان، هزینه سود واقعی. 5. می توان به نمونه با توجه به الزامات طراحی مدل مشتریان سفارشی،.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد